Hizmetlerimiz

Koordinasyon Danışmanlık Hizmeti
Artavcı Platform Hizmetler Grubu ; İnşaat sektörünün gelişmekte olan yapısı içinde, yatırım yapmayı hedefleyen birçok finansörün istekli olduğunu fark etmiştir. Ancak, sektöre hâkim olmayan özel ya da tüzel girişimcilerin mevcut potansiyelleri, doğru değerlendirilemeyip yönlendirilemediğinde, yatırımların her biri mimari bakımdan doğru tasarım olsalar bile kötü yapılara dönüşmektedir.
Devamı
Butik Kurumsal Mimarlık Hizmetleri
Artavcı Platform Hizmetler Grubu; kurucu yöneticilerimiz, başarılı ve girişken bir kariyerden sonra edindiği tecrübeler ile birçok sektörde, kurumsal yapısını tamamlamış, üretim ve yönetim kampüslerini kurmuş büyük firmaların, bakım onarım gibi inşaat işlerini yaptırmada işleyiş açısından sorunlar yaşadığını görmüştür.
Devamı
Tasarım Proje Hizmetleri
Artavcı Platform Hizmetler Grubu; Yapının yapılacağı bölgenin arazi durumunu görebilmek için yerinde incelemelerde bulur. Hazırlanmamış ise zemin etüdü, hâlihazır harita ve topografya ölçümlerinin yapılmasını sağlar. Müşterisinin talepleri doğrultusunda, yapı işleyiş pusulasını, programını oluşturur. Yapının yerleşeceği kent parçasına uygun tasarımı gerçekleştirir. Tasarım sırasında, yapının ihtiyacı doğrultusunda detaylarını ve sistemlerini çözer.
Devamı
Maliyet Hizmeti
“Artavcı Platform Hizmetler Grubu”; Uygulaması yapılacak olan yapının, projelerini inceler, her imalatın teknik şartnamesini hazırlar ve şartnameye göre maliyetlerini çıkarır, taşeron sözleşmelerini hazırlar. Şantiye kurulumu sırasında üretim sürecinin içinde doğru aktörlerin işlevsel bir ilişki ile yönetilmesini sağlar. Hazırladığı metraj ve Hakediş dosyaları ile taşeronlara doğru zamanda doru bedellerin ödenmesini planlar.
Devamı