Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri

Archi Studio Plus ; İnşaat sektörünün gelişmekte olan yapısı içinde, yatırım yapmayı hedefleyen birçok finansörün istekli olduğunu fark etmiştir. Ancak, sektöre hâkim olmayan özel ya da tüzel girişimcilerin mevcut potansiyelleri, doğru değerlendirilemeyip yönlendirilemediğinde, yatırımların her biri mimari bakımdan doğru tasarım olsalar bile kötü yapılara dönüşmektedir. Finansın doğru bir şekilde planlanamamış ve doğru bir öngörü ile yönetilememiş olması sonucu, uygulamada kalitenin, malzeme tercihlerinin, detay çözümlerinin yanlış seçilmesine yol açar ve bu durum yatırımların üretim aşamasındaki en önemli sorunudur.

Bu süreçlerin, doğru ellerde koordinasyonunun yapılamaması, yatırımcılarımızı tüketiciye kötü yapıları sunmaya ve bu rekabet ortamında yarışa bir adım geriden başlamaya sebep olmuştur.  Doğru bakış açısı ve iyi koordinasyon sağlanmış bir üretim aşamasının işin sonunda ilave bir maliyet getirmediği gibi üretimin kalitesini çok etkilediği tecrübe ile görülmüştür.

Bu eksiği doldurmak ve ilişkiye geçtiği her finans sahibi özel ve/veya tüzel kişilere bu yönde hizmet vermek ve yatırımların doğru yönetilmesini sağlamak için Şirketimiz, Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetlerini başlatmıştır.

Bu kapsamda;

Şirketimizin Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Departmanı; Yapıya ait projeleri inceleyerek raporlamada bulunur, periyodik olarak yapının imalat sürecini inceler, gerekli durumlarda deney için numuneler aldırıp tahkiklerin yapılmasını sağlattırıp sorun var ise çözüm yolları ile raporlanmasını sağlar. Yapıya ait istenen ilave imalatların yapılabilirliği, mevzuat ve kanunlar, mimari projeler, statik betonarme hesaplara göre uygunluk durumlarını incelenerek, işvereni bilgilendirir. Çözüm önerilerinde bulunur ve işverenin en doğru ve en ekonomik çözüme kavuşturur.

Yapılacak imalatların iş programlarını yapar, inceler ve gerekirse çözüm önerilerinde bulunur. Yapının geneli konusunda bilirkişi görevlerinin tümünü üstlenerek gerektiği takdirde raporlar. Yapı sistemine uygun projelerin yapılabilmesi için istenirse tedarikçi firma önerileri geliştirmek ve işin özelliğine göre şartname ve mevzuatlara uygun ekonomik projelerin oluşturulmasını, yapılmış olan projelerin istenen proje verilerine göre revizyonunu gerçekleştirir. Uygun malzeme ve hizmet seçimleri için önerilerde bulunur ve/veya seçilmişlerin uygunluğunu denetler, sorunlu seçilmişlerin sorunlarının giderilmesinde rol alır. Malzeme ve işçilik fireleri ile iş süre kayıplarını en aza indirgenmesi için mevcut düzen içinde çözümler üretir. Yapılan imalatların iş programına uygunluk durumunu periyodik kontrollerle denetler. İmalatlar öncesinde ve imalat aşamasında iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı olarak yapımcı ve işvereni bilgilendirir ve gerekli düzenin kurulmasını koordine eder. İşveren adına ihale dosyalarını hazırlar ve ihaleye çıkarak doğru çözüm ortaklarının projeye paydaş olmasını sağlar.