Butik Kurumsal Mimarlık Hizmetleri

Archi Studio Plus; Yapının yapılacağı bölgenin arazi durumunu görebilmek için yerinde incelemelerde bulur. Hazırlanmamış ise zemin etüdü, hâlihazır harita ve topografya ölçümlerinin yapılmasını sağlar. Müşterisinin talepleri doğrultusunda, yapı işleyiş pusulasını, programını oluşturur. Yapının yerleşeceği kent parçasına uygun tasarımı gerçekleştirir. Tasarım sırasında, yapının ihtiyacı doğrultusunda detaylarını ve sistemlerini çözer. Daha tasarım aşamasında yapının doğru maliyetler ile yapılabilmesi için ihtiyaçları doğru belirler. Yürürlükte olan imar mevzuatları dikkate alınarak tüm projenin oluşturulmasını sağlar ve yüklenicilerin sonrasında tüm kurumlar ile ilişkilerinde sorun yaşamasını baştan engeller. Kuruluşumuz, yapının başından iskân alınmasına kadar projelerini sahiplenir.

Hazırlanan;

  • Mimari
  • İç Mimari
  • Statik
  • Mekanik
  • Elektrik
  • Peyzaj

 

Projelerini, maliyet hesaplarını ve analizlerini, teknik şartnamelerini, taşeron dosya ve sözleşmelerini, optimum sürede oluşturulmasını sağlar. Tüm projelerin ilgili kurumlardan onaylatılması için gerekli çalışmaları yapar.