Butik Kurumsal Mimarlık Hizmetleri

Artavcı Platform Hizmetler Grubu; kurucu yöneticilerimiz, başarılı ve girişken bir kariyerden sonra edindiği tecrübeler ile birçok sektörde, kurumsal yapısını tamamlamış, üretim ve yönetim kampüslerini kurmuş büyük firmaların, bakım onarım gibi inşaat işlerini yaptırmada işleyiş açısından sorunlar yaşadığını görmüştür. Bu kurumsal firmaların ihtiyaçlarının ölçeğinin, küçük ve sürekli olması sebebi ile birçok inşaat firması tarafından verimli değerlendirilmemiş, ve bu sebeple Kurumsal Firmaların ilgili departmanlarının ihtiyaçlarını kalfa ve/veya usta bazında çözmeye zorlamıştır.

İnşaat sektöründen çok farklı sektörde görevli birçok yönetici bu hizmeti alırken kalite ve işçi sağlığı ve güvenliği gibi hususlarda taviz vermek zorunda kalmıştır. Kuruluşumuz, oluşturduğu hizmet şekli ve ortak platformu sayesinde, bu hizmeti ekonomik bedel karşılığında büyük kurumsal firmaların kullanımına sunmuştur. Platformumuz, muhatap olduğu şirket yöneticilerine, üretim ve yönetim kampüslerinde her türlü bakım onarım inşaat işlerinde, mimari ve mühendislik anlayışına sahip, kendi oluşumlarına esnek bir şekilde entegre olabilecek kabiliyete sahip, tüm kurumsal işleyişlere hâkim ve bu işleyişi butik ölçekte işleten departmanını hizmete almıştır.