Yeşil Bina Sertifikası

YEŞİL BİNA NEDİR?

Tasarım ve inşaatında kaynakları verimli kullanan uygulamaları içeren, dünya standartlarını sağlayan binalardır. Yeşil binalar, doğal kaynakların korunmasına yardım etmekte ve bina kullanıcılarına artırılmış yaşam kalitesi sunmaktadır.

Çevre:

Çevreye olumsuz etkisi düşük

Yüksek verimlilik

Ekonomi:

Hızlı geri ödeme süresi

Olumlu pazarlama etkisi

Daha yüksek kira getirisi

Toplum:

Daha yüksek üretkenlik

Düşük devamsızlık

Yeşil binalarda entegre tasarım süreci

Entegre tasarım , genellikle ayrı düşünülen uzmanlıkları bir araya getiren kapsamlı bir bütünsel tasarım yaklaşımıdır . Bir karar verme süreci için gerekli tüm faktörleri ve modülasyonları dikkate almaya çalışır

Sürdürülebilir projelerde tasarım sürecine tüm paydaşlar işin başından dahil olurlar. Bu paydaşları şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Bina sahibi
 • Mimar
 • Mekanik
 • Elektrik
 • Peyzaj
 • Danışmanlar
 • İşletme

LEED NEDİR?

LEED, USGBC (United States Green Building Council – Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından oluşturulmuş yeşil binaların derecelendirilmesini sağlayan sertifikasyon sistemidir.

USGBC (US Green Building Council)

1993 yılında kurulmuş ve 1998’den beri sertifika vermektedir.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

LEED’in pazarlama ve eğitim kanalıdır

GBCI (Green Building CertificationInstitute)

 • USGBC’nin sertifikalandırma yapan kurumudur.
 • Proje ve bireysel(LEED AP) sertifikalandırma konularını yönetmektedir.

LEED SERTİFİKASI NEDİR?

LEED Sertifikası, dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen Çevreye Duyarlı Yapı Sertifikasıdır. LEED Sertifika Sistemi’nin sahip olduğu farklı değerlendirme sistemleri sayesinde, LEED Sertifikası tüm yapı türleri için alınabilmektedir.

Binaların sahip olduğu özelliklere göre, yapılan başvuru sonucunda yeşil bina olduğu GBCI tarafından onaylanan yapı 4 sertifika seviyesinden birisi ile sertifikalandırılır.

LEED TASARIM VERSİYONLARI

 • 1998 - LEED v1.0
 • 2000 - LEED v2.0
 • 2005 - LEED v2.2
 • 2009 Nisan - LEED v3
 • 2013 Kasım - LEED v4
 • 2016 Kasım - LEED v4
 • 2019 Ocak - LEED v4.1 Yayınlandı

LEED SERTİFİKA SEVİYELERİ

SERTİFKA                          GÜMÜŞ                         ALTIN                       PLATİN

40-49 PUAN                      50-59 PUAN                60-79 PUAN                  80 ÜSTÜ

LEED v4.1 (son versiyon) KATAGORİLERİ

1.YENİ BİNALAR - LEED BD+C (Building Design and Construction)

 • LEED Yeni Binalar (NC): Yeni inşa edilen ve önemli derecede yenilemesi yapılan binalar için tasarım ve inşaat aktivitelerini içermektedir. 9 ya da daha fazla kata sahip konut projeleri de bu kapsama dahildir.
  Önemli yenileme HVAC iyileştirmelerini, bina cephesinde kayda değer değişiklikleri ve önemli iç mekan iyileştirmeleri kapsamaktadır.
 • LEED ÇEKİRDEK & KABUK BİNALAR (CS): Geliştiricinin tasarım ve inşaat aşamalarından mekanik, elektrik, pompa ve yangından korunma gibi sistemleri kontrol ettiği, fakat iç mekanlar ile ilgili çalışmaları yapmadığı projeleri kapsamaktadır.
 • LEED OKUL BİNALARI(Schools): K-12 okulların temel ve yardımcı öğrenme alanlarından oluşan binaları için geliştirilmiş sertifika sistemidir. Kampüs içerisindeki yüksek eğitim ve akademik olmayan binalar için de kullanılabilir.
 • LEED SAĞLIK BİNALARI(Healthcare): Acil ve uzun süreli bakım dahil olmak üzere yatarak tıbbi tedavi sunan, 24/7 esasına göre çalışan hastaneler için geliştirilmiş sertifika sistemidir.
 • LEED PERAKENDE (Retail): Banka, restaurant, elektronik, tekstil vb. mağaza sektörü için geliştirilmiş sertifika sistemidir.
 • LEED VERİ MERKEZİ (Data Centers): Veri depolama ve işleme amacıyla kullanılan sunucu kabinleri gibi bilgi işlem ekipmanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve donatılmış yapılar için geliştirilmiş sertifika sistemidir.
 • LEED DEPO VE DAĞITIM MERKEZLERİ (Warehouses and Dist. Centers): İmal edilmiş ürünleri, malları, eşyaları, hammaddeleri veya kişisel eşyaları depolamak amacıyla kullanılan binalar için geliştirilmiş sertifika sistemidir.
 • LEED KONAKLAMA (Hospitality): Yemek hizmeti sunan ya da sunmayan, geçici ve kısa süreli konaklama hizmeti sağlayan hotel, motel, misafirhane ve diğer işletmeler için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

2. MEVCUT BİNALAR VE MEKANLAR - LEED for Operations and Maintenance (O+M)

 • LEED MEVCUT BİNALAR: Mağaza, K-12 eğitim, veri merkezi, depo ve dağıtım merkezi ya da konaklama başlıkları için hizmet etmeyen mevcut binaları kapsamaktadır.
 • LEED MEVCUT OKUL BİNALARI(Schools): K-12 okulların temel ve yardımcı öğrenme alanlarından oluşan binaları için geliştirilmiş sertifika sistemidir. Kampüs içerisindeki yüksek eğitim ve akademik olmayan binalar için de kullanılabilir.
 • LEED MEVCUT KONUTLAR : 20 veya daha fazla daireye sahip mevcut konut projelerini kapsamaktadır.
 • LEED MEVCUT PERAKENDE (Retail): Ticari ürünlerin satışlarının yapıldığı mevcut mağazaları kapsamaktadır. Mağaza kategorisi, showroom gibi müşteri ile direkt ilişkinin kurulduğu alanları ve ürünlerin müşteriye teslimi için bulunan depolama ve hazırlık alanlarını da kapsamaktadır.
 • LEED MEVCUT VERİ MERKEZİ (Data Centers): Veri depolama ve işleme amacıyla kullanılan sunucu kabinleri gibi bilgi işlem ekipmanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve donatılmış yapılar için geliştirilmiş sertifika sistemidir. LEED O+M Veri Merkezi sertifikası yalnızca tüm binayı kapsayan projeler için kullanılabilir.
 • LEED MEVCUT DEPO VE DAĞITIM MERKEZLERİ (Warehouses and Dist. Centers): İmal edilmiş ürünleri, malları, eşyaları, hammaddeleri veya kişisel eşyaları depolamak amacıyla kullanılan binalar için geliştirilmiş sertifika sistemidir.
 • LEED MEVCUT KONAKLAMA (Hospitality): Yemek hizmeti sunan ya da sunmayan, geçici ve kısa süreli konaklama hizmeti sağlayan hotel, motel, misafirhane ve diğer işletmeler için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

3. İÇ MEKAN TASARIMI VE İNŞAATI - LEED for Interior Design and Construction (ID+C)

 • LEED İÇ MEKANLAR TİCARİ: Mağaza ve konaklama haricindeki tüm iç mekan tasarım ve inşaat çalışmaları yapılan projeler için geliştirilmiş sertifika sistemidir.
 • LEED İÇ MEKANLAR PAREKENDE: Ticari ürünlerin satışlarının yapıldığı ve iç mekan tasarım ile inşaat çalışmaları yapılan mağazaları kapsamaktadır. Mağaza kategorisi, showroom gibi müşteri ile direkt ilişkinin kurulduğu alanları ve ürünlerin müşteriye teslimi için bulunan depolama ve hazırlık alanlarını da kapsamaktadır.
 • LEED İÇ MEKANLAR KONAKLAMA : İç mekan tasarım ve inşaatı yapılan geçici ve kısa süreli konaklama hizmeti sağlayan hotel, motel, misafirhane ve diğer işletmeler için geliştirilmiş sertifika sistemidir.

4. KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MAHALLE DÖNÜŞÜMÜ- LEED ND

 • LEED Plan : Şu anda planlama ve tasarımın herhangi bir aşamasında olan, %0 ile %75 aralığında inşa edilmiş mahalle ölçekli projeler içindir. Bu sistem, yatırımcıların pazarına yardımcı olmak ve planlanan sürdürülebilirlik stratejilerini onaylayarak projenin potansiyel kiracılar, finansörler, kamu görevlileri vb arasında anlaşma ve finansmanı sağlamak içindir.
 • LEED İnşa edilmiş proje: Tamamlanmaya yakın olan veya son üç yıl içinde tamamlanan mahalle ölçekli projeler içindir. LEED for Neighborhood Development (LEED ND) daha iyi, daha sürdürülebilir, iyi bağlantılı kent parçaları yaratmak ve onlara sürdürülebilirlik konusunda ilham vermek içindir. Kentsel gelişim projeleri bina ölçeğinin ötesinde kararlar gerektirmektedir.
 1. 5. EVLER - LEED H
 • Müstakil evler: Tekil ailelerin yaşadığı müstakil konutlar içindir
 • Çoklu aile Alçak Yükseklik: 1-3 kat aralığında olan çoklu aile konut binaları içindir.
 • Çoklu aile Orta Yükseklik: 4-6 kat aralığında olan çoklu aile konut binaları içindir.

LEED KABUL ŞARTLARI

 • Yürürlükteki çevre kanun ve yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
 • Bütün, kalıcı bir bina veya mekan olmalıdır.
 • Belirli bir proje sınırı olmalıdır.
 • Minimum kapalı alan kriterlerine uymalıdır.
 • NC=1.000 ft2, CI = 250 ft2
 • Minimum kullanıcı sayısını sağlamalıdır (≥1 kişi).
 • Enerji ve su tüketim bilgilerini USGBC ile paylaşmayı kabul etmelidir.
 • Minimum kapalı alan/arazi alanı oranına sahip olmalıdır (≥ %2).

LEED PUANLAMA SİSTEMİ

 • Hangi LEED versiyonuna başvurduğunuza göre bazı farklılıklar gösterse de, puanlama sistemi 9 adet kredi başlığı üzerinden yapılmaktadır.
 • Her bir kredi başlığının kendi içinde ön koşullar, gereklilikleri ve kredileri mevcuttur.
 • Proje başlangıç sırasında hedeflenen krediler belirlenmeli ve buna yönelik çalışmalar yapılmalıdır.