Misyon Vizyon ve Prensiplerimiz

Misyonumuz ;

İnsanların mutluluğu için hizmet ederiz.

Vizyonumuz ;

İlişkide olduğu tüm aktörler ile  ( müşteriler, çalışanlar, paydaşlar, tedarikçiler  ) kazan-kazan prensibi ile ticari ahlak sınırları çerçevesinde mutlu ilişkiler kurmak amacında hizmet üretmektir.

Prensiplerimiz ;

Yapı sektöründe yatırım yapan, ve iş süresince büyük olmak ve ara dönemlerde yapısını küçük tutmak isteyen orta ve küçük ölçekli inşaat sektöründeki yatırımcıların, büyük üretim alanına sahip kurumsal firmaların, inşaat işleri alanında mimarca bir bakış açısı ile çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, aşağıda da sıraladığımız prensipler çerçevesinde hizmetler üretir.

 • Dürüst ve en çok doğruyu içeren karar verme yetisine ve mimarlık ilkelerinden taviz vermez bir yönetim anlayışını benimseriz.
 • Teknik bilgi, beceri ve mesleki deneyimlerin yanında ahlaki değerleri de bunlara eş tutan dinamik ve çalışkan ekipler ile yola devam ederiz.
 • Sözlerden çok, yaptıklarımıza önem verir ve bu sorumluluk duygusu ile diyalog kurarız.
 • Her zaman, taahhütlerimizin bilincinde olarak planlar yapar, beklentilerin sınırlarını zorlarız.
 • İşveren adına hareket eder iken, tüm iş kalemlerine ait maliyet çalışmalarını uygulamadan önce müşterimizin onayına sunarız.
 • Çözüm ortağı kabul ettiğimiz tüm ekiplerin koordinasyonunu ve kontrollerini yapar, organizasyonu yönetir ve tüm uygulamaların, planlanan bütçe ve süreler içinde tamamlarız.
 • Yapacak olduğu her türlü teknik ve ekonomik analizler, tedarikçi firma seçimleri ve şeffaf bir proje yönetimi esas alınarak işverenlerin gönül rahatlığı ile yatırım yapmalarını sağlarız.
 • Şeffaf ve kontrol edilebilir iş yönetimimiz sayesinde uygulamaların her aşamasında ve istenilen her zaman, işveren kontrolüne açık bir yapıya sahibiz.
 • Teknik ve şartnamelere uygun, kaliteden ödün vermeden olası ve en ekonomik malzeme ve hizmet alımların gerçekleştirilmesinde uzmanız.
 • İş alanlarımızda işçi sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular ve uygulatırız.
 • İşverenimizi, her konuda doğru yönlendirir ve her problemi, çözüm ortağı olarak değerlendirir ve sonuca kavuştururuz. Sorunun değil çözümün parçası oluruz.