Kurumsal Karakterimiz

Artavcı Mimarlık ve Dekorasyon

Ortak Platform oluşturmak anlayışı üzerine kurulmuş olan organizasyonumuz, kendisinden talep edilen her ihtiyaç için ihtiyacın gereği problemi tanımlar ve doğru çözüm ortağını devreye sokar. Verilen hizmetin tüm aşamalarında, işin tamamlanmasından sonra, butik kurumsal hizmet anlayışını çerçevesinde teknik danışmanlığını devam ettirir. Kendi içinde yürüttüğü kurumsal işleyişi, esnek yapısı ve verdiği kararlarda, her kararda en çok doğruyu kesiştirmek prensibine odaklanan, maliyetlerini çözüm ortağı olduğu tüm müşterilerine açan anlayış ile Artavcı Platform Hizmetler Grubu her kurumsal, tüzel ve hatta özel yapıya eklenen departman olabilmektedir. Verdiği hizmet süresince ilişkide olduğu işletmenin parçası gibi hareket ederek, müşterisinin sorunlarını kendi problemi olarak görür ve çözümler üretir, müşterisinin en doğru çözüme ulaşmasını sağlar.

Yapı sektöründe yatırım yapan, ve iş süresince büyük olmak ve ara dönemlerde yapısını küçük tutmak isteyen orta ve küçük ölçekli inşaat sektöründeki yatırımcıların, büyük üretim alanına sahip kurumsal firmaların, inşaat işleri alanında mimarca bir bakış açısı ile çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, aşağıda da sıraladığımız prensipler çerçevesinde beş başlık ve işleyiş ile hizmet vermektedir.

 • Dürüst ve en çok doğruyu içeren karar verme yetisine ve mimarlık ilkelerinden taviz vermez bir yönetim anlayışını benimseriz.
 • Teknik bilgi, beceri ve mesleki deneyimlerin yanında ahlaki değerleri de bunlara eş tutan dinamik ve çalışkan ekipler ile yola devam ederiz.
 • Sözlerden çok, yaptıklarımıza önem verir ve bu sorumluluk duygusu ile diyalog kurarız.
 • Her zaman, taahhütlerimizin bilincinde olarak planlar yapar, beklentilerin sınırlarını zorlarız.
 • İşveren adına hareket eder iken, tüm iş kalemlerine ait maliyet çalışmalarını uygulamadan önce müşterimizin onayına sunarız.
 • Çözüm ortağı kabul ettiğimiz tüm ekiplerin koordinasyonunu ve kontrollerini yapar, organizasyonu yönetir ve tüm uygulamaların, planlanan bütçe ve süreler içinde tamamlarız.
 • Yapacak olduğu her türlü teknik ve ekonomik analizler, tedarikçi firma seçimleri ve şeffaf bir proje yönetimi esas alınarak işverenlerin gönül rahatlığı ile yatırım yapmalarını sağlarız.
 • Şeffaf ve kontrol edilebilir iş yönetimimiz sayesinde uygulamaların her aşamasında ve istenilen her zaman, işveren kontrolüne açık bir yapıya sahibiz.
 • Teknik ve şartnamelere uygun, kaliteden ödün vermeden olası ve en ekonomik malzeme ve hizmet alımların gerçekleştirilmesinde uzmanız.
 • İş alanlarımızda işçi sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular ve uygulatırız.
 • İşverenimizi, her konuda doğru yönlendirir ve her problemi, çözüm ortağı olarak değerlendirir ve sonuca kavuştururuz. Sorunun değil çözümün parçası oluruz.