Maliyet Hizmeti

“Artavcı Platform Hizmetler Grubu”; Uygulaması yapılacak olan yapının, projelerini inceler, her imalatın teknik şartnamesini hazırlar ve şartnameye göre maliyetlerini çıkarır, taşeron sözleşmelerini hazırlar. Şantiye kurulumu sırasında üretim sürecinin içinde doğru aktörlerin işlevsel bir ilişki ile yönetilmesini sağlar. Hazırladığı metraj ve Hakediş dosyaları ile taşeronlara doğru zamanda doru bedellerin ödenmesini planlar.

Müteahhit firmaların, doğru bir maliyet analizi ile oluşturulmuş teklif dosyası ile ihalelere katılmasında çözüm ortağı olarak, müşterisinin yanında yer alır. İhale sonrasında hedeflenen maliyetlerin yakalanması için de hizmet vermeye devam eder.